கொரிய மொழி தேர்ச்சிப் பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள் – ஜூன் 20 முதல் 23ஆம் திகதிவரை பெற்றுக் கொள்ளலாம்

· · 447 Views

கொரிய மொழி தேர்ச்சிப் பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள் ஜூன் மாதம் 20ஆம் திகதி முதல் 23ஆம் திகதிவரை விநியோகிக்கப்படவுள்ளன. நாடு முழுவதுமுள்ள அலுவலகங்கள் மற்றும் மாவட்ட பயிற்சி நிலையங்களில் விண்ணப்பப் படிவங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.மேலதிக தகவல்களை www.slbfe.lk இணைய முகவரியை அழுத்தி தெரிந்து கொள்ள முடியும்.

Read More