ஹூத்தி கெரில்லாக்களுக்கு பதிலடிக் கொடுக்க செங்கடலை நோக்கி விரையும் அமெரிக்க நாசகாரி..!!சவூதி மீது கை வைத்தால் அமெரிக்கா சும்மா விடுமா..?

· · 954 Views
The US has deployed an Arleigh Burke-class destroyer off the coast of Yemen, according to media reports. The battleship will protect US interests in the region following an attack on a Saudi military vessel which killed two sailors.
1017956978

The USS Cole, which was targetted in an Al-Qaeda attack off the same shores in 2000, was allegedly redeployed from its operations in the Persian Gulf to a new station in the Bab al-Mandab Strait near Yemen. The USS Comstock and the USS Makin Island are also deployed in the same area as the Cole.

“They were moved down to the region in response to what happened to the Saudi frigate,” an anonymous official familiar with the matter told AFP.

Separately, two other defense officials confirmed the news to Reuters, adding, the USS Cole will now carry out patrols and escort vessels. In addition, Cole’s relocation was also confirmed by an anonymous defense official to USNI News, who called the decision a reaction to the Monday attack in which an alleged Houthi rebel explosive-laden suicide boat rammed into a Saudi Al Madinah-class frigate in the Red Sea.

The US Navy has yet to confirm the deployment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.