ஹட்டன் நேஷனல் வங்கியில் “Trainee bank associate” வேலை வாய்ப்பு – O/L தகைமை அவசியம்

· · 342 Views

Hatton National வங்கியில் தற்போது வேலை வாய்ப்புகள் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இச்சந்தர்பத்தை தவர விடாதீர்கள் | நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள். அடிப்படை தகமை: க.பொ.த சாதாரண தரம.

Life @ 

We are Sri Lanka’s premier private sector commercial bank. Our visionary journey has taken us beyond the realms of business, as we have made a conscious effort to go where no bank has dared to go: from downtrodden villages long-forgotten, to the world across the shores. The driving force behind this epoch-making journey is our strong team of achievers, affectionately known as the “Hatna Family”. As we continue to make history and forge ahead, we invite young, dynamic and ambitious individuals to join us in our trail-blazing banking saga.

We wish to reiterate that all applications for employment can only be routed via the Bank’s website. The Management has not authorized any individual to canvass for applications or distribute application forms for employment on behalf of the Bank.

POST OF TRAINEE BANK ASSOCIATE

You will be given a training period of two years, during which period you will be exposed to various areas of Banking. As a Trainee Bank Associate, you will be expected to demonstrate a very positive and high aptitude in your work

Training will be in line with work relating to clerical duties. The specific job role could vary, depending on the Branch/ Department the candidate is assigned

Candidates should have obtained minimum of one Credit (C) pass and two Simple (S) passes at the G.C.E. Advanced Level Examination | G.C.E. Ordinary Level Examination, minimum of five Credit passes including an “A” pass either for Mathematics or English (with not less than a “C” pass for both subjects) obtained in one and the same sitting | A partly completed Professional/ Academic qualification offered by a recognized institute will be an advantage | Candidates who possess previous work experience/ internships from banks will have a distinct advantage

Age Between 18 – 25 Years

SCHOOL LEAVER INTERNSHIP

We are offering you a rewarding Six-month internship programme at a branch/department of the Bank located close to your home.

The Six-month Internship programme offered by us will enable you to learn key aspects of banking by interacting with our outstanding team of professionals.

*Candidates should have sat for the G.C.E Advanced Level Examination *5 Credit passes at the G.C.E Ordinary Level Examination in one & the same sitting which should include either an ‘A’ (Distinction Pass) or ‘B’ (Very Good Pass) for English language *Please upload your photograph (if possible)

Age Between 18 – 23 Years

ACCOUNTING TRAINEE

An opportunity to undergo training in the best Retail Bank in Sri Lanka catering to a new world of banking which will be a rewarding experience for your future Accounting career. There are openings for Accounting Training at the Centralized Credit Operations Unit of the Bank which will provide a wonderful opportunity for students following professional accounting qualifications including CA Sri Lanka, CIMA/ACCA – UK.

The Trainees will gain exposure in initiating credit applications in the Bank’s prevailing IT Systems and evaluating same in terms of relevant accounting ratios. The period of training will be for one year. Selected Trainees will be required to enter into a Training Agreement with the Bank.

• Candidates should have successfully completed at least the initial stage of the relevant accounting professional qualification and should be preparing for the next stage at present. Those who have completed the intermediary stage of the qualification will be preferred. • Exposure to MS Office (Excel/Word) is essential.

Age Between 18 and 25 years

Please email your Resume to

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.