ஸஹிரியன்ஸ் 92 : மர்ஹூம் அப்பாஸ் நினைவாக  இரண்டு அலுமாரிகள்  அன்பளிப்பு  செய்யபட்டன

· · 394 Views

புத்தளம் ஸாஹிரா கல்லூரி பழைய மாணவர் குழுவான ஸஹிரியன்ஸ் 92 அமைப்பினால் அந்த அமைப்பின் உறுப்பினராக இருந்த  மர்ஹூம் அப்பாஸ் நினைவாக  இரண்டு அலுமாரிகள்  அன்பளிப்பு  செய்யபட்டது.

 

ஸஹிரியன்ஸ் 92 அமைப்பின் உறுப்பினர்களான கலாநிதி எஸ்.ஆர்.எம். ஸராபாத்துலாஹ், ஏ.பீ. எம். ரியாஸி,  அப்துல் காதர் ஆகியோர் இந்த அலுமாரிகளை கல்லூரி அதிபர் எஸ்.ஏ.சீ. யாக்கூபிடம் கையளித்தனர். இந்த நிகழ்வில் ஸராபாத்துலாஹ்வின் விசேட உரையொன்றும் இடம் பெற்றது.

 

 

 

 
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.