ரஷ்யாவின் 5தாம் தலைமுறை அணுகுண்டு

· · 411 Views

Topol-M

ரஷ்யர்களுக்கு அணுகுண்டு செய்வதென்றால் பொழுது போக்கு மாதிரிதான். உலகிலேயே அதிகம் அணுகுண்டு வைத்திருப்பவர்கள் அவர்கள் தான். சுமார் பன்னிரண்டு ஆய்றம் அணுகுண்டுகள் அந்நாட்டிடம் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த TOPOL M அணு குண்டும் இதில் ஒன்று. உங்கள் யாரிடமாவது சக்காத் கொடுக்காமல் பைசா இருந்தால் இதில் ஒன்று வாங்கி வீட்டின் பின்புறம் நிறுத்தி வைக்கலாம். மிசைல் பட்டெரி ஒன்றின் விலை, ஜஸ்ட் பதினெட்டு கோடி.  55 KG அணு வெடி மருந்தை கொண்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.