பைசர் முஸ்தபா தான் ஜனாதிபதியின் அன்பையும், நம்பிக்கையையும் பெற்றவர்

· · 445 Views

ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிரிசேன அவர்களுடன் கடார் நாட்டுக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயமொன்றை மேற்கொண்டுள்ள அமைச்சர் பைஸர் முஸ்தபா அவர்களை நிகழ்கவொன்றுக்கு பங்குபற்றும் முன் மலர்ச்செண்டு அணிவித்து வரவேற்கும் காட்சி.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.