தனது Pantsir – S1 ஆகாய ஏவுகணைகளால் திருப்பித் தாக்கும் சிரியா !! – 13 ஏவுகணைகள் வீழ்த்தப்பட்டன – டமஸ்கஸ் முழுதும் புகை மண்டலம்

· · 625 Views

“God bless you, God bless you,” a man can be heard saying, shortly after the interceptor seemed to collide with a missile, making a large boom sound.

“F*ck those American bastards,” the man from the video says.

The Syrian Army reports shooting down 13 US, UK and French missiles.

On Friday night, Trump said that strike operations were underway in response to an alleged attack in Douma, which Damascus and Moscow maintain was a false flag. Analysts are puzzled by the logic of Trump’s decision to stand up against “Gas Animal Assad” by raining explosives on Syria and killing Syrians.

Damascus, Homs, a research facility in Barzeh, and an IRGC base in Qasioun Mountain have reportedly been targeted during the military operations.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.