டெங்கு விடுதிக்கு புத்தளம் சஹீரியன்ஸ் 99 அமைப்பினர் காற்றாடிகளை வழங்கினர்..!!

· · 479 Views

எம்.யூ.எம். சனூன்

புத்தளம் ஸாஹிரா தேசிய கல்லூரியின் பழைய மாணவர் அமைப்பான  “சஹிரியன்ஸ் 99″அமைப்பினர், புத்தளம் தள வைத்தியசாலையின் டெங்கு விடுதி பிரிவுக்கு, ஒரு தொகுதி காற்றாடிகளை வழங்கி வைத்தனர்.

 

 

வைத்தியசாலையின் வைத்திய அத்தியட்சகர் டொக்டர் நகுலநாதனிடம் காற்றாடிகள் கையளிக்கப்பட்டன.

Leave a Reply

Your email address will not be published.