கட்டார் நெருக்கடி யுத்தமாக மாறும் ஆபத்து..!! குளிர் காய தயாராகும் ஜேர்மனி

· · 2419 Views

கத்தார் மற்றும் ஏனைய வளைகுடா நாடுகளுக்கு இடையில் ஏற்பட்டுள்ள ராஜதந்திர நெருக்கடியானது யுத்தமாக மாறும் ஆபத்து இருப்பதாக ஜேர்மனிய வெளிவிவகார அமைச்சர் சிக்மர் கெப்பிரியல் தெரிவித்துள்ளார்.

 

 

 

 

ஜேர்மனிய பத்திரிகை ஒன்றுக்கு வழங்கிய நேர்காணலில் அவர் இதனை கூறியுள்ளார்.

 

 

 

வளைகுடா நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவுகளில் கொந்தளிப்பான கசப்பான தன்மையை ஏற்பட்டுள்ளது எனவும் கெப்பிரியல் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

 

 

ஜேர்மனிய வெளிவிவகார அமைச்சர் கெப்பிரியல் வளைகுடா நெருக்கடி சம்பந்தமாக சகல நாடுகளுடனும் கடந்த வாரம் முழுவது பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியிருந்தார்.

 

 

சவுதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு ராஜ்ஜியம், பஹ்ரேன் மற்றும் எகிப்து ஆகிய நாடுகள் கத்தார் நாட்டுடனான ராஜதந்திர உறவுகளை துண்டித்து கொண்டதுடன் வான் மற்றும் எல்லை வழி தொடர்புகளை துண்டித்து கொண்டன.

 

 

இதன் காரணமாக வளைகுடாவில் நெருக்கடியான நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது.

 

கட்டார்சவூதி அரேபிய நாடுகளில் யார் பலவான் ..? சவூதி உலக ராணுவ தரப்படுத்தலில் 24 வது இடத்தில் கட்டார் 90 இடத்திலும் இருக்கின்றன.

 

 

Saudi Arabia 24


Saudi Arabia
Ranked as 24 of 126
GFP Power Index rating of 0.4417 (0.0000 being perfect)

MANPOWER – Going beyond military equipment totals and perceived fighting strength is the actual manpower that drives a given military. Wars of attrition favor those with more.


Total Population: 28,160,273
Available Manpower: 15,300,000
Fit for Service: 14,000,000
Reaching Military Age Annually: 510,000
Active Frontline Personnel: 235,000
Active Reserve Personnel: 25,000


LAND SYSTEMS – Tank value includes Main Battle Tanks, light tanks and tank destroyers, either wheeled or tracked. AFV value includes Armored Personnel Carriers (APCs) and Infantry Fighting Vehicles (IFVs).


Tanks: 1,142
Armored Fighting Vehicles (AFVs): 5,472
Self-Propelled Guns (SPGs): 524
Towed-Artillery: 432
Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs): 322


AIR POWER – Includes both fixed-wing and rotary-wing aircraft from all branches of service.


Total Aircraft: 790
Fighters/Interceptors: 177
Fixed-Wing Attack Aircraft: 245
Transport Aircraft: 221
Trainer Aircraft: 243
Helicopters: 227
Attack Helicopters: 21


NAVAL POWER – Aircraft Carrier value includes dedicated “helicopter carrier” vessels. Total naval strength includes all known auxiliaries as well.


Total Naval Strength: 55
Aircraft Carriers: 0
Frigates: 7
Destroyers: 0
Corvettes: 4
Submarines: 0
Coastal Defense Craft: 11
Mine Warfare: 3


RESOURCES (PETROLEUM) – Despite the advances made in battlefield technology, oil remains the lifeblood of any fighting force and supporting economy.


Oil Production: 9,735,000 bbl/day
Oil Consumption: 3,000,000 bbl/day
Proven Oil Reserves: 269,000,000,000 bbl


LOGISTICAL – War is as much a battle of logistics – moving man and machine from / to points all over – as it is direct combat. Labor Force adds to available wartime industry strength.


Labor Force: 12,020,000
Merchant Marine Strength: 72
Major Ports and Terminals: 4
Roadway Coverage: 221,372
Railway Coverage: 1,378
Serviceable Airports: 214


FINANCIAL (in USD) – Regardless of strength in numbers, war is still driven by financing as much as any one leader or weapon.


Defense Budget: $56,725,000,000
External Debt: $200,900,000,000
Reserves of Foreign Exchange and Gold: $553,700,000,000
Purchasing Power Parity: $1,731,000,000,000


GEOGRAPHY (in km) – Geographical values primarily figure into a defensive-minded war (i.e. invasion).


Square Land Area: 2,149,690 km
Coastline: 2,640 km
Shared Border: 4,272 km
Waterways: 0 km (minimum value not met)

Sources: CIA.gov, CIA World Factbook, wikipedia.com, public domain print and media sources and user contributions. Some values may be estimated when official sources are lacking.

©2006-2017 www.GlobalFirepower.com. All Rights Reserved. No Reproduction Permitted. Material presented throughout this website is for entertainment value and is only as accurate as the sources allow.
Qatar

Qatar
Ranked as 90 of 126
GFP Power Index rating of 1.8641 (0.0000 being perfect)

MANPOWER – Going beyond military equipment totals and perceived fighting strength is the actual manpower that drives a given military. Wars of attrition favor those with more.


 Total Population: 2,258,283
 Available Manpower: 600,000
 Fit for Service: 465,000
 Reaching Military Age Annually: 12,000
 Active Frontline Personnel: 12,000
 Active Reserve Personnel: 0


LAND SYSTEMS – Tank value includes Main Battle Tanks, light tanks and tank destroyers, either wheeled or tracked. AFV value includes Armored Personnel Carriers (APCs) and Infantry Fighting Vehicles (IFVs).


 Tanks: 92
 Armored Fighting Vehicles (AFVs): 464
 Self-Propelled Guns (SPGs): 24
 Towed-Artillery: 12
 Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs): 21


AIR POWER – Includes both fixed-wing and rotary-wing aircraft from all branches of service.


 Total Aircraft: 98
 Fighters/Interceptors: 9
 Fixed-Wing Attack Aircraft: 15
 Transport Aircraft: 53
 Trainer Aircraft: 28
 Helicopters: 43
 Attack Helicopters: 0


NAVAL POWER – Aircraft Carrier value includes dedicated “helicopter carrier” vessels. Total naval strength includes all known auxiliaries as well.


 Total Naval Strength: 80
 Aircraft Carriers: 0
 Frigates: 0
 Destroyers: 0
 Corvettes: 0
 Submarines: 0
 Coastal Defense Craft: 69
 Mine Warfare: 0


RESOURCES (PETROLEUM) – Despite the advances made in battlefield technology, oil remains the lifeblood of any fighting force and supporting economy.


 Oil Production: 1,540,000 bbl/day
 Oil Consumption: 220,000 bbl/day
 Proven Oil Reserves: 25,000,000,000 bbl


LOGISTICAL – War is as much a battle of logistics – moving man and machine from / to points all over – as it is direct combat. Labor Force adds to available wartime industry strength.


 Labor Force: 1,691,000
 Merchant Marine Strength: 28
 Major Ports and Terminals: 3
 Roadway Coverage: 7,790
 Railway Coverage: 0
 Serviceable Airports: 6


FINANCIAL (in USD) – Regardless of strength in numbers, war is still driven by financing as much as any one leader or weapon.


 Defense Budget: $1,930,000,000
 External Debt: $159,200,000,000
 Reserves of Foreign Exchange and Gold: $36,030,000,000
 Purchasing Power Parity: $334,500,000,000


GEOGRAPHY (in km) – Geographical values primarily figure into a defensive-minded war (i.e. invasion).


 Square Land Area: 11,586 km
 Coastline: 563 km
 Shared Border: 87 km
 Waterways: 0 km (minimum value not met)

Sources: CIA.gov, CIA World Factbook, wikipedia.com, public domain print and media sources and user contributions. Some values may be estimated when official sources are lacking.

©2006-2017 www.GlobalFirepower.com. All Rights Reserved. No Reproduction Permitted. Material presented throughout this website is for entertainment value and is only as accurate as the sources allow.

Leave a Reply

Your email address will not be published.