“ஏதோ பாயிசும்..சப்ரியும் போட்டி போடற மாதிரி இருக்கு..!! வாளாரம் கொண்டு மரம் அறுக்கும் உறங்குட்டான் குரங்குகள் – ஜோக் டுடே

· · 794 Views

Having spotted a robot orangutan attempting to perform a similar task, the great ape suddenly became really competitive.

 

 

uranguttaan

Leave a Reply

Your email address will not be published.