“ஈரானின் ஆயத்துல்லாஹ் கமேனி வளைகுடாவின் புதிய ஹிட்லர்..!! சவூதி நிழல் மன்னர் பின் முஹம்மது அதிரடி ஸ்டேட்மென்ட்

· · 643 Views
Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman has claimed that Iranian Ayatollah Ali Khamenei is the “new Hitler of the Middle East” in his latest profile by the New York Times.

Bin Salman said Iran’s Supreme Leader Khamenei is akin to Adolf Hitler, Germany’s dictator during the Second World War, who sought to wipe out the Jewish people while creating an ethnically pure Aryan empire.

 

 

“But we learned from Europe that appeasement doesn’t work,” bin Salman told the Times. “We don’t want the new Hitler in Iran to repeat what happened in Europe in the Middle East.”

 

 

 

Bin Salman didn’t specify which policies of Nazi Germany he fears Iran is set to repeat: committing genocide, creating death camps or sparking another world war. Saudi Arabia has recently ramped up tensions with rival Iran, claiming it is the “number one state sponsor of terrorism,” in alignment with President Donald Trump’s administration, which has also accused Iran of the same. Both countries cite Iran’s support for Hamas in Palestine and its backing of Houthi rebels in Yemen as evidence of its support of terrorism.

Leave a Reply

Your email address will not be published.